โครงการจิตอาสารวมใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ภาพนิ่ง 1