แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน “พร้อมเพย์ PromptPay”

                 แนะวิธีลงทะเบียน“พร้อมเพย์”เริ่ม 15 ก.ค. 59 บริการโอนเงิน-รับโอนใช้เลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือแทนบัญชีธนาคาร ไม่คิดค่าบริการโอนข้ามเขต-ข้ามธนาคารและค่าธรรมเนียมการโอนไม่เกิน 5,000 บาทฟรีทุกรายการ เริ่มใช้ 31 ต.ค.59

promptpay-any-id-02

1S_4469588977284

2S_4469589344402

3S_4469589524446

4S_4469589648293

5S_4469589789719

6S_4469589965707

8S_4469590318247

9S_4469590451262

promptpay-any-id-01