แจ้งสมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส.ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม 2559

แจ้งเก็บเงินผ่านธนาคาร.ธ.ค.