แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

แจ้งเก็บเงินผ่านธนาคาร.พ.ย.