แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคาร ประจำเดือน กันยายน 2559

แจ้งเก็บเงินก.ย.ผ่านธนาคาร