แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม 2559

แจ้งเก็บเงินผ่านธนาคารส.ค.