แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่จ่ายเงินค่าสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารประจำเดือน เมษายน 2560

 

แจ้งเก็บเงินผ่านธนาคาร