เรียนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่หักเงินส่งเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารประจำเดือน พฤษภาคม 2560

แจ้งเก็บเงินผ่านธนาคาร.พ.ค.