เรียนสมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส.ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารประจำเดือน กันยายน 2560

แจ้งเก็บเงินผ่านธนาคาร.ก.ย.