เรียนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารประจำเดือน สิงหาคม 2560

แจ้งเก็บเงินผ่านธนาคาร.ส.ค.