เรียนสมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส.ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารประจำเดือน กรกฎาคม2560

แจ้งเก็บเงินผ่านธนาคารก.ค.