ออมสินปรึกษาหารือปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ

วันที่  22  มิถุนายน 2561  นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมปรึกษาหารือวิธีแก้ปัญหาลูกหนี้ค้างชำระกับธนาคารออมสิน    ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1020188    P1020190

P1020192   P1020193

P1020194   P1020195