สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว

เมื่่อวันที่ 24  มิถุนายน 2559  เวลา  11.00  น. นายนิวัฒน์  วีระสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ต้อนรับนายอาคม  สมบูรณ์พงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย
คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่  เข้าศึกษาดูงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

13508956_914690291991812_4068861410196593841_n                  13494987_914690385325136_3064115646837792823_n

13495204_913456078781900_4880112856113962643_n                  13510824_913460382114803_2668710277532956946_n

13510887_914690501991791_5131548377656248590_n                   13529243_913456048781903_7861702316713498690_n

13510881_913467952114046_6166820461230484682_n