สกสค.กาญจนบุรีออกบริการสมาชิกนอกสถานที่

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกบริการนอกสถานที่จ่ายเงินค่าจัดการศพของ
นางสังวรณ์ วงศาโรจน์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ บ้านนายสมิทธิ์ วงศาโรจน์
ต.หนองตากยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ถึงแก่กรรม

P1010543 P1010544

P1010549 P1010551

P1010553 P1010557

P1010559  P1010558