ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารออมสิน สาขาลาดหญ้า

 

เปิดออมสิน

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2559  นายนิวัฒน์  วีระสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระอาคารสำนักงานใหม่ธนาคารออมสิน สาขาลาดหญ้า