รดน้ำดำหัวอดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เชิญอดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

1   2

5   6

7   8

10