มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่มอบเงินสนับสนุนงานวันครูประจำปี 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1

P1010565