มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่  8  มกราคม  2562  นายวิรัช  รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทของนายศุภเศรษฐ  สิริพฤกษา  (ผู้ถึงแก่กรรม)
ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

49512235_538547709963182_6702261117827153920_n       49630867_381996552563467_4909845706132422656_n