มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพพร้อมพวงหรีดให้กับทายาทของนายเดชา พันธุวัฒน์ สมาชิก ช.พ.ส.
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

P1000986

P1000984