มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

P1000734

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ให้กับทายาทนางขาว สำแดงเดช สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 97068
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560