มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และพวงหรีดให้กับทายาทของนางเพ็ญจันทร์ บ่อผล (ผู้ถึงแก่กรรม)
ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

52135155_607312186395160_4617390456550981632_n