มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 24 เมษายน 2562
นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. และพวงหรีดให้กับ  ทายาทของนางสนั่น พลับพลาทอง (ผู้ถึงแก่กรรม)

57839963_423780161518738_2654494134882009088_n