มอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดีทองคำ “รางวัลพระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561

นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
มอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดีทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2561  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพนิ่ง 1