มอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
จัดประชุมชี้แจงการเข้ารับรางวัลในงานวันครูและมอบโล่/เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล “โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560”
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

26755111_1503394179697294_234473367_n    P1010504

26755112_1503394156363963_1692191109_n    P1010505

P1010506    P1010507 P1010508    P1010510

P1010513     P1010514

P1010517      P1010518

P1010521       P1010522

P1010525       P1010526

P1010528