มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2560  นายวิรัช  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 
15977398_1283899431686934_6626983409346730296_n

 

15894428_1283899418353602_3719608025555014280_n