พนักงานเจ้าหน้าที่มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่
สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
ให้กับทายาทของนายอุดม ธาราวิจิตร สมาชิก ช.พ.ค.
เลขประจำตัว 445786 ถึงแก่กรรมเนื่องจาก โรคชรา

อุดม

อุดม 3