ผอ.สกสค.เคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ นำพวงหรีดไปเคารพศพ นางอุดมศรี ถวิลประวัติ สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 20107
ณ วัดหวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี     พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท

 

a1         a2

a3         a4