ผอ.สกสค. ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี
กับนายบวรศักดิ์ วานิช ในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

P1010187  P1010190

P1010193  P1010195

P1010196  P1010197