ผอ.สกสค.มอบเงินสนับสนุนศูนย์ดูและครูฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

 

5