ผอ.สกสค.มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2560 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้กับคู่สมรสของนายสมศักดิ์  นวชลธารทอง  สมาชิก ช.พ.ส.เลขประจำตัว
404700  ถึงแก่กรรม ด้วยเหตุ  เลือดออกในสมอง

113