ผอ.สกสค.มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560  นายวิรัช  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
มอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทของนายเสนาะ  โพธิ์กลิ่น
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  932315
ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งปอดระะยะสุดท้าย

D2

D3