ผอ.สกสค.มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2560  นายวิรัช รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับทายาท
ของนายอุดม  คำเทศ  สมาชิก ช.พ.คเลขประจำตัว 19936
ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจาก    ปอดติดเชื้อ

ก.พ
กพ

กพ3

กพ4