ผอ.สกสค.ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ประชุมพนักงงานเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการทำงาน   และให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติงาน

1        2

1          4