ผอ.สกสค.บรรยายพิเศษเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

นายวิรัช รัตนพันธ์    ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
บรรยายเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค – ช.พ.ส.   ให้กับสมาชิกข้าราชการบำนาญในการประชุมใหญ่
สมาชิกชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

49653932_2244471708937819_1499981636949770240_n     50846598_2244471805604476_575950471533953024_n

51168215_2244471845604472_7372882632889073664_n     51294616_2244471745604482_2619966476177637376_n

50739462_2244471952271128_8709105297215455232_n     50908574_2244472042271119_1330513952710328320_n