ผอ.สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี รับเกียรติบัตรในการเสนอขอรับรางวัล “เลิศรัฐ”ประจำปี 2562

นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมรับเกียรติบัตรในการเสนอขอรับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2562
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ภาพนิ่ง 1