ผอ.สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

นายวิรัช  รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
จำนวน 100,000  บาท  ให้กับคุณครูกิติพร  โพธิ์ทอง  ครูโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า”ลาดหญ้าวิทยา”

15785083_304727756591438_1814934627_o