ผอ.สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสมาชิก ช.พ.ค.

ข่าว1