ผอ.สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมกับชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

นายนิวัฒน์  วีระสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมกับชมรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแจ้งเรื่องงาน ช.พ.ค. -ช.พ.ส. ในวันที่  21  มิถุนายน 2559
เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

13487731_199425487121666_1562876618_n                13487731_199425457121669_1898168968_n

13479501_199425470455001_1103407462_n                 13487758_199425467121668_567036059_n

13487760_199425447121670_832757978_n                   13515317_199425460455002_680298025_n

13479607_199425473788334_439416738_n