ผอ.สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีบรรยายพิเศษงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายท่าล้อ – หนองขาว

วันที่  10  มิถุนายน  2559  เวลา  09.30  น.  ที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
นายนิวัฒน์  วีระสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี     ได้บรรยายพิเศษเรื่องงาน  ช.พ.ค. -ช.พ.ส.
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าล้อ-หนองขาว

13414456_1181824388535895_943927289_n           13393366_1181824481869219_430414830_n

13435735_1181824588535875_1023440065_n           13423840_1079647702112109_271128913582430543_n

13407598_1181824695202531_522067133_n