ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด

เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2559  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
ได้เข้าประเมิน นายนิวัฒน์  วีระสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รอบระยะเวลา 1  ปี  ระหว่างวันที่  3  ธันวาคม 2557  ถึง  2  ธันวาคม  2558

13405228_1180386485346352_1025693265_o.png            13405113_1180386125346388_566096050_o.png

13400956_1180389562012711_1914458437_n             13397026_1180384202013247_1622541903_o

13389306_1180384238679910_1119933299_o           13389260_1180384338679900_230609249_o

13384726_1180384185346582_1602128668_n            13383390_1180386565346344_538915930_o

13324351_1180386055346395_1932825947_o.png             13324193_1180386588679675_845814198_o

13405271_1180384258679908_201738805_o