ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่อุทิศเวลา เสียสละตนเองเพื่อดูแลงาน                  ช.พ.ค. – ช.พ.ส. มาตลอดเป็นระยะเวลา 4 ปี ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

P1020394  P1020395

P1020396  P1020397

P1020398  P1020399

P1020401  P1020404