ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2560

 

P1010075      P1010082

P1010084    P1010086

P1010076    P1010078

P1010079      P1010085