ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2560

P1000860     P1000859

P1000835     P1000855

P1000839     P1000841

P1000847     P1000849