ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2560

วันที่  11 มกราคม 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

 

1         2

3        4

5       6

7        8