ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อพิจารณาเรื่อง การถอนชื่อสมาชิก ช.พ.คการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
พร้อมทั้งมอบเข็มกลัด”รางวัลพระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
P1030026   P1030048
P1030050   P1030051

P1030054   P1030055

P1030056   P1030058