ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8 / 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2561 ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1020466  P1020467

P1020468  P1020470

P1020471  P1020476

P1020484  P1020488

P1020480  P1020474