ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 4/2560

วันที่  28  เมษายน 2560  นายวิรัช  รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน เมษายน 2560

P1000061   P1000023

P1000024    P1000025

P1000031     P1000033

P1000034     P1000035

P1000043     P1000062