ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1020106  P1020095

P1020079  P1020083

P1020080  P1020104

P1020101  P1020098

P1020087  P1020090