ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1010841  P1010842

P1010844  P1010845

P1010851  P1010847

P1010858   P1010859