ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561
ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1010705  P1010713

P1010716  P1010708

P1010709  P1010710

P1010711  P1010721